Om Vill Mat

I Norge har vi lange tradisjoner for å utnytte oss av de råvarene som finnes i naturen; fisk, vilt, bær og sopp, men vi har også rundt 350 andre spiselige vekster som vokser vilt i vår natur og av disse utnytter vi veldig få til mat og drikke. Vill Mat vil gjerne gjøre disse vekstene tilgjengelig for det norske kjøkken og det er mange gode grunner til det… Smak: ville vekster tilbyr et helt unikt smaksunivers og de har generelt mye sterkere smaker enn kultiverte varianter. Høyt næringsinnhold: De fleste grønnsaker, men spesielt ville vekster inneholder mye beta karoten, vitamin C, folsyre, kalsium, jern og magnesium. Miljø: Lokal, kortreist, usprøyta mat med lite eller ingen ressursbruk og utslipp knyttet til dyrking, preservering og emballering. Mat med historie: Vekstene forteller både kulturhistorie og eventyr fra de dype skoger og langstrakte heier.
 
I samarbeid finner vi leveringsrutiner som fungerer bra for begge parter og som sikrer ferske råvarer til kjøkkenet. Her spiller geografi inn, hvilke vekster dere vil ha og når dere har behov for leveranser. Vill Mat er basert på Inderøy, men sanker også andre steder Midt-Norge. Lista er lang over vekster jeg kan tilby og jeg bidrar gjerne med kunnskap om de ulike. Sesongen for sanking starter i februar med tang og tare og varer til frosten kommer og litt lenger enn det om det er traktkantarell å finne.   Vill Mat har fokus på verdier, på betydningen av å nyttiggjøre seg jorda på en måte som ikke skader hverken den eller de som lever på den. Vill Mat vil skape entusiasme over og bånd til naturen og det som lever og vokser der. Stikkord er matglede, naturopplevelser, naturvern og bærekraftig ressursutnyttelse. Det er viktig at sankingen foregår på en ansvarsfull måte som viser respekt for både natur og folk. Det høstes aldri så mye av en art på et sted at det kan svekke eller true bestanden. Det høstes heller ikke på steder der det kan være rester etter sprøytemidler eller andre stoffer som kan utgjøre helsefare. Sjekk ut Vill Mat på Facebook for informasjon om hvilke vekster som tilbys igjennom året.
 

Kontakt

Ring 950 87 544

Facebook: www.facebook.com/villmatsankingavvillevekster
TOP